คลังถกตัดลดเป้าเก็บรายได้ปี64แสนล้าน

วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 16:47 น.
คลังถกตัดลดเป้าเก็บรายได้ปี64แสนล้าน
3 กรมภาษี รอหารือคลังลดเป้าเก็บภาษีปี 2564 แสนล้าน เหตุเจอพิษโควิด-19

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า รอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อปรับลดเป้าหมายการเก็บรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้จริงของปีงบประมาณ 2564 ควรเป็นเท่าไร ซึ่งตามเอกสารงบประมาณตั้งเป้าให้กรมสรรพากรเก็บภาษี 2.08 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นคาดการณ์ก่อนมีผลกระทบจากโควิด-19 เศรษฐกิจยังขยายตัวดี และไม่ได้คิดถึงผลกระทบการออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการและบุคคลธรรม ที่ทำให้ภาษีหายไปจำนวนมาก

"เป้าการเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2564 จะลดลงกี่แสนล้านบาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นตัวเลขที่ประมาณการไว้ก่อนที่จะมีโควิด-19 ที่คาดว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี แต่ตอนนี้เหตุการณ์จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น" นายเอกนิติ กล่าว

นายเอกนิติ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เป้าหมายการเก็บภาษีตามเอกสารงบประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท กระทรวงการคลังลดเป้าการจัดเก็บให้เหลือ 1.82 ล้านล้านบาท เก็บได้จริง 1.83 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงกำหนดประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่หากเทียบกับเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณจะต่ำกว่าประมาณ 3 แสนล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เป้าหมายการเก็บภาษีปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 6.3 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังปรับเป้าหมายที่คาดว่าจะเก็บได้จริง 5.3 แสนล้านบาท ซึ่งกรมสรรพสามิตพยายามเก็บให้ได้มากกว่าเป้าหมายที่ได้ปรับลดลง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจะเก็บภาษีเป็นสำคัญ

"กรมสรรพสามิต จะไม่มีการเพิ่มอัตราภาษี หรือ เก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าใหม่อย่างแน่นอน เพราะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี การขึ้นภาษีจะกระทบผู้ประกอบการและผู้บริโภค ยอมรับว่าการเก็บภาษีปีนี้มีความท้าทายมา โดยกรมตั้งเป้าเก็บภาษีให้ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณให้น้อยที่สุด" นายลวรณ กล่าว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 1.04 แสนล้านบาท ส่วนจะเก็บได้จริงเท่าไร อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลัง ที่คาดว่าจะมีการหารือกันในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ในวันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 8.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และเวลา 9.30 น. จะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง