เคาะ "ช้อปดีมีคืน"ซื้อของ3หมื่นหักลดหย่อนภาษีได้

วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 17:03 น.
เคาะ "ช้อปดีมีคืน"ซื้อของ3หมื่นหักลดหย่อนภาษีได้
ศบศ.เห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืนซื้อของ 3 หมื่นบาท ลดหย่อนภาษีได้

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพิ่มเติม ได้แก่ มาตรการช้อปดีมีคืน ให้ประชาชนซื้อของในร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท เริ่มซื้อได้ปลายเดือน ต.ค. นี้ ถึง 31 ธ.ค. 2563 และนำไปหักลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ต้นปี 2564

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกแบบมาตรการกระตุ้นการบริโภคไว้ 3 ส่วน ได้แก่

1 ให้วงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 500 บาท จำนวน 14 ล้านคน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. -ธ.ค. 2563

2 มาตรการคนละครึ่ง เป็นการร่วมจ่ายซื้อสินค้าให้วงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน จำนวน 10 ล้านคน ซื้อของกินของใช้ร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการเห็นชอบ จาก ศบศ. ไปก่อนหน้านี้แล้ว

และ 3 มาตรการช้อปดีมีคืน ให้ซื้อของร้านค้าในระบบ ภาษีคาดว่า จะมีคนใช้สิทธิ 4 ล้านคน เป็นวงเงินใช้จ่าย 1.2 แสนล้านบาท โดยจะสูญเงินภาษี ที่ ศบศ. เห็นชอบ ล่าสุด และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้สิทธิแต่ละมาตรการ จะมาใช้อีกมาตรการไม่ได้ โดยผู้ที่ใช้มาตรการคนละครึ่ง ไม่สามารถมาใช้มาตรการช้อปดีมีคืนได้

ทั้งนี้ ศบศ. คาดว่า จะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนี้ จำนวน 2 แสนล้านบาท จากมาตรการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ 2.1 หมื่นล้านบาท มาตรการคนละครึ่ง 6 หมื่นล้านบาท และมาตรการช้อปดีมีคืนอีก 1.2 แสนล้านบาท รวมเป็นเงิน 2 แสนล้านบาท