ยกเครื่องกม.จ้างงานรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 07:48 น.
ยกเครื่องกม.จ้างงานรัฐวิสาหกิจ
ครม.เห็นชอบแก้กม.จ้างงานรัฐวิสาหกิจ ป้องกันประท้วงหยุดงานกระทบการบริการประชาชน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หลังจากนี้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมาย และส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

สำหรับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2543 มีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การปรับปรุงครั้งนี้สาระสำคัญอยู่ที่ข้อพิพาทแรงงาน การห้ามปิดงาน หรือ การนัดหยุดงาน การกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดตั้งบริหารงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

สาระสำคัญของการแก้กฎหมายข้อแรก ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน คือ ให้สภาพการจ้างงานที่ทำโดยนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ซึ่งมีลูกจ้างเป็นสมาชิกเกินกว่า 2 ใน 3 ของลูกจ้างทั้งหมด มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างทุกคน

ข้อที่สอง การระงับข้อพิพาทแรง ในกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ กำหนดให้ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงให้คณะประนอมข้อพิพาทแรงงานดำเนินการข้อพิพาทนั้นต่อไป หรือ จะนำไปตกลงเจรจากันเอง หรือ จะส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยการกระทำอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงาน เป็นผู้ตัดสินก็ได้

ข้อที่สาม เรื่องการนัดหยุดงานและปิดงาน กำหนดให้นายจ้างอาจปิดงาน หรือ ลูกจ้างนัดหยุดงานได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังกำหนดว่า ให้การปิดงานหรือนัดหยุดงานในงานที่เป็นบริการสาธารณะ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรคมนาคม สาธารณภัย หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือ กิจการอื่น ตามประกาศ โดยฝ่ายที่ปิดงานหรือนัดหยุดงาน จะต้องจัดให้มีการบริการสาธารณะขั้นต่ำเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น