ครม.เห็นชอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ2.91แสนล้านบาท

วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 21:52 น.
ครม.เห็นชอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ2.91แสนล้านบาท
ครม.เห็นชอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ2.91แสนล้านบาท คาด 3 ปีข้างหน้ากำไรปีละแสนล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินใช้จ่ายและวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จำนวน 44 แห่ง ภายใต้กำกับดูแล 15 กระทรวง (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง) แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 1.51 ล้านล้านบาท และเงินเบิกจ่ายงบลงทุน 2.91 แสนล้านบาท เพื่อใช้ใน 16 โครงการ เช่น โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการเพิ่มการจ่ายไฟฟ้าด้วยสานเคเบิลใต้น้ำของเกาะต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ครม. เห็นชอบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจต้องไม่น้อยกว่า 95% ของวงเงิน 2.91 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการประมาณการว่ารัฐวิสาหกิจจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 7.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่ประมาณการในช่วง 3 ปีข้างหน้า ปี 2565- 2567 คาดว่ารัฐวิสาหกิจจะมีการลงทุนปีละ 3.8 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิปีละ 1.06 แสนล้านบาท

น.ส.รัชดา กล่าวว่า เมื่อรวมงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 52 แห่ง จะมีงบลงทุนทั้งหมด 4.32 แสนล้านบาท ที่จะเป็นเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้ขยายตัวได้ดีขึ้น