ออมสินสางหนี้เสียดันกำไร1.3หมื่นล้านบาท

วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 07:00 น.
ออมสินสางหนี้เสียดันกำไร1.3หมื่นล้านบาท
ออมสินหั่นกำไรเร่งสำรองหนี้เสีย ทำแบงก์แข็งรองรับการปล่อยสินเชื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย ทั้งปียังกำไร 1.3 หมื่นล้านบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สิ้นเดือน ส.ค. 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิกว่า 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าสิ้นปี 2563 จะมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับลูกค้าของธนาคารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และธนาคารต้องออกมาตรการพักหนี้ ปล่อยสินเชื่้อดอกเบี้ยตำเป็นการช่วยเหลือ

"กำไรสุทธิของธนาคารออมสินจะเป็นเท่าไรอยู่ที่การประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนนี้ ว่าต้องการให้ธนาคารสำรองหนี้ด้อยคุณภาพตามที่ฝ่ายบริหารเสนอหรือไม่ เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่า การสำรองหนี้ด้อยคุณภาพในระดับที่มากพอ ทำให้ธนาคารมีความมั่นคงในระยาว สามารถเป็นธนาคารที่จะสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของนรัฐบาลในภาวะวิกฤตโควิด-19" ได้อย่างต่อเนื่อง

นายวิทัย กล่าวว่า ในปี 2563 ธนาคารออมสินจะมีกำไรประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารต้องการกันเงินส่วนหนึ่งสำรองหนี้ด้อยคุณภาพให้มีกำไรไม่น้อยกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท เงินสำรองดังกล่าวไม่ได้สูญเปล่า เพราะธนาคารออมสินได้มีการเร่งปรับโครงสร้างลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เป็นการเร่งด่วนต่อเนื่อง เมื่อลูกหนี้กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติ ส่วนของเงินที่นำไปสำรองก็จะกลับมาเป็นรายได้และกำไรของธนาคารในปีหน้าต่อไป

"เป้าหมายของธนาคารออมสิน ชัดเจนว่า จะเป็นธนาคารเพื่อสังคม หรือ โซเชียลแบงก์ ดังนั้นธนาคารจะไม่หวังต้องทำกำไรมากสุด แต่ต้องช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารให้เข้าถึงสินเชื่อต้นทุนต่ำให้มากที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งธนาคารก็ได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และสำรองหนี้ให้ธนาคารมีความเข้มแข็งในระยาว" นายวิทัย กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาธนาคารออมสินมีการสำรองหนี้ด้อยคุณภาพต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการให้ธนาคารมีกำไรมาก ส่งผลให้จ่ายเงินโบนัสพนักงานได้ในระดับสูง และมีการใช้งบประชาสัมพันธ์ธนาคารด้านต่างๆ จำนวนมาก ส่งผลให้งบการเงินของธนาคารออมสินในไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานตรวจเงิน (สตง.) มีผลขาดทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพราะต้องการมีการตั้งสำรองหนี้ด้อยคุณภาพจำนวนมากชดเชยในอดีตที่ไม่ได้สำรองมาด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนายวิทัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เมื่อกลางปี 2563 ได้เร่งแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้เป็นการด่วน ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี ธนาคารออมสินกลับมามีกำไร 5,700 ล้านบาท และเดือน ส.ค. 2563 มีกำไรกว่า 1 หมื่นล้านบาท และคาดว่าสิ้นปีจะมีกำไรสุทธิจริงๆ ได้ไม่น้อยกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ยังสามารถจ่ายโบนัสพนักงานในระดับที่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่สูงเหมือนในอดีตก็ตาม

บทความแนะนำ