เรกูเลเตอร์เผยหากน้ำมันไม่พุ่งตรึงค่าเอฟทีถึงสิ้นปี

วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 15:09 น.
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยัน หากราคาเชื้อเพลิงไม่พุ่งเกิน 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จะสามารถตรึงค่าเอฟทีถึงสิ้นปีนี้

นายนภดล มัณฑะจิตร กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ กล่าวว่า หากปีนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกไม่ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที ปีนี้ จะไม่ปรับขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายตรึงค่า เอฟที ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็ตาม ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จึงช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำลง และจากการประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ว่าปีนี้จะเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 2 ขณะที่การใช้ไฟฟ้าเติบโตร้อยละ 4 จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง จึงคาดว่าจะสามารถตรึงค่า เอฟที ไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลตรึงค่า เอฟที ไว้ที่ระดับ 92.55 สตางค์ต่อหน่วย ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2552 - เมษายน 2553

ทั้งนี้ การปรับค่า เอฟที แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ผลกระทบต่อผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และภาวะเศรษฐกิจ