เอ็กซิมแบงก์ ยันไม่เคยทำธุรกรรมการเงินไม่ถูกต้อง

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
เอ็กซิมแบงก์ ยันไม่เคยทำธุรกรรมการเงินไม่ถูกต้อง
เอ็กซิมแบงก์ ชี้แจงรายงานข่าวเกี่ยวกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ ได้ออกแถลงชี้แจงว่า จากกรณีรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย เอ็กซิมแบงก์ ขอชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ

ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ