สำนักงบผวายุบสภางบ64สะดุด

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 13:27 น.
สำนักงบผวายุบสภางบ64สะดุด
สำนักงบผวายุบสภางบ 64 สะดุด สส.หวั่นเก็บรายได้สาหัส เต็มเพดานกู้ชดเชย 7.36 แสนล้านบาท

รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การออกหนังสือของสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 แจ้งหน่วยงานต่างๆ เรื่องงบประมาณ 2564 จะใช้ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค. 2563 จึงให้ใช้กรอบงบประมาณ 2563 ใช้เบิกจ่ายพลางไปก่อน เนื่องจากสำนักงบประมาณเป็นห่วงว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 มีผลบังคับใช้ จนทำให้การใช้จ่ายของประเทศมีปัญหา

"สำนักงบประมาณกลัวความไม่แน่นอนทางการเมือง จนมีการยุบสภากระทบกับงบประมาณ 2564 ออกมาบังคับใช้ได้ไม่ทัน เลยออกหนังสือให้ใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไว้ไม่ให้มีปัญหา" รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร 2 และ 3 วันที่ 16-18 ก.ย.นี้ และ จะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 21-22 ก.ย. นี้ และในวันที่ 28 ก.ย. ก็เสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับงบประมาณ 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะเก็บรายได้จำนวน 2.67 ล้านล้านบาท โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหลายคนได้อภิปรายในสภาเป็นห่วงว่า การเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2564 จะได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากจนไม่พอกับรายจ่าย แม้ว่าจะมีการกู้เพิ่มกรณีรายจ่ายมากกว่ารายได้เหมือนปี 2563 ที่ผ่านมา ก็ยังไม่พอ เพราะมีวงเงินเหลือกู้ได้อยู่ประมาณ 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ หรือ กู้เงินกรณีรายจ่ายมากกว่ารายได้ต้องไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่าย รวมกับ 80% ของงบที่ชำระต้นเงินกู้ ซึ่งในปี 2564 มีเพดานกู้ได้ทั้งหมด 7.36 แสนล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท และมีการขอกู้เพิ่มกรณีรายจ่ายมากกว่ารายได้อีก 2.14 แสนล้านบาท เนื่องจากคาดการเก็บรายได้จะต่ำกว่าเป้าหมาย 3.9 แสนล้านบาท