logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ยาสูบปรับใหญ่ ตั้งเป้ากลับมากำไรพันล้านเหมือนอดีต

13 กันยายน 2563

ยาสูบปรับทัพใหญ่ ขอรื้อภาษีบุหรี่ใหม่ พัฒนาที่ดินหารายได้เสริม และดันปลูกกัญชา แทนยอดขายบุหรี่ที่ลดลง

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวว่า ยสท. จัดตั้งทีม Brand Ambassador หรือบุคคลที่จะทำหน้าที่สื่อสารออกไปว่า ยสท. ทำอะไรบ้าง นอกจากนี้ ต้องสร้างพันธมิตรในทุกระดับทั้งชาวไร่ผู้เพาะปลูกใบยาสูบในสังกัดกว่า 50,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ การพบปะเยี่ยมเยียนคู่ค้า Modern trade ร้านค้าส่งยาสูบทั่วประเทศ การส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย หรือแม้กระทั่งการร่วมมือกับ Stakeholder ทุกฝ่ายสร้างประโยชน์แบบ win-win

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ ยสท. ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้มากมายมหาศาลเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา ไม่สามารถจำหน่ายบุหรี่ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังมีโครงสร้างภาษีที่ทำให้ ยสท. สูญเสียโอกาสในการทำกำไร ยสท. จึงต้องหารายได้จากทุกช่องทาง การส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ทดแทนยาสูบ

อีกทั้ง ยสท. ยังมีแผนการพัฒนาที่ดินทั้งในส่วนกลางและสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค 7 หมื่นไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับองค์กรในอนาคต การปราบปรามบุหรี่เถื่อน บุหรี่ผิดกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ศุลกากร และร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อมิให้บุหรี่ผิดกฎหมายมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ ยสท. ซึ่งหมายถึงการทำให้รัฐเสียประโยชน์

"ยาสูบยุคใหม่ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน นโยบายที่ ยสท. ภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญที่สุด คือ การเสนอปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างภาษีให้เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เกษตรกร และทุกฝ่าย และเดินหน้าส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนยาสูบ เช่น กัญชา-กัญชง เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป" นายภาณุพล กล่าว

นายภาณุพล กล่าวว่า ปี 2560 ยสท. มีกำไร 9,400 ล้านบบาท ปี 2562 กำไร 513 ล้านบาท ปี 2563 กำไร 500 ล้านบาท และปี 2564 คาดว่าจะกลับมามีกำไรมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมาจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่นี้