"โสภณ"เร่งจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงสุวรรณภูมิ

วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 13:50 น.
รมว.คมนาคม ลงพื้นที่หมู่บ้านร่มฤดี  เร่งจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงสุวรรณภูมิ

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่หมู่บ้านร่มฤดี ถนนร่มเกล้า เพื่อหารือกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนายโสภณ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมจะดูแลเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี โดยวันที่ 22 มกราคมนี้ จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ ทอท.ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินชดเชย ตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

สำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชย ชาวบ้านที่ได้รบผลกระทบทางเสียง หรือได้รับผลกระทบจากเสียงดังมากกว่า 70 เดซิเบล ทอท.ได้ซื้อบ้านและอาคารที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว 63 อาคาร คิดเป็นวงเงิน 304 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ได้มีการจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบทางเสียง 322 อาคาร วงเงิน 82 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายเงินปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในระดับความดังของเสียง 240 อาคาร วงเงิน 59 ล้านบาท