เก็บภาษีรัฐบาลวูบ4แสนล้านบาท

วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 19:28 น.
เก็บภาษีรัฐบาลวูบ4แสนล้านบาท
การเก็บรายได้รัฐบาลปี 63 สาหัสคาดต่ำเป้ากว่า 4 แสนล้านบาท คาดว่าปี 64 ไม่ฟื้นทรุดต่อทำงบประมาณมีปัญหา

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังคาดว่าการเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2563 จะต่ำกว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลังอาจจะไม่พอใช้จ่าย ทำให้ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเพิ่มกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายได้อีก 2.14 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำงบประมาณ 2564 จะมีปัญหาการเก็บรายได้มากกว่าปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลไม่ยอมให้กระทรวงการคลังปรับลดเป้าหมายการเก็บรายได้ลดลงให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งคาดว่าการเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2564 จะมีปัญหาน้อยกว่า 2563

"การประมาณการเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2564 ทำไว้ตั้งแต่มีผลกระทบจากโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2563 การเก็บภาษีหายไปกว่า 4 แสนล้านบาท และเป้าหมายรายได้ปี 2564 ยังใช้เป้าหมายเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไม่ได้ที่จะเก็บได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้รัฐบาลอาจจะต้องทำงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม เพื่อชดเชยการขาดดุลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องเข้าสภาและโดยฝ่ายค้านโจมตี หรือ จะเหลือใช้วิธีเดียวกับปีงบประมาณ 2563 ที่ขอกู้เพิ่มกรณีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ตัดตอนไม่ต้องเข้าสภา ให้ ครม. เห็นชอบเท่านั้น" แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมปีงบประมาณ 2563 จะต่ำกว่าประมาณการ 1 แสนล้านบาท จากเป้าหมาย 6.42 แสนล้านบาท ถึงแม้ว่าจะเป้าหมายการเก็บจริงจะได้การปรับลดจากกระทรวงการคลังให้เหลือ 5.85 แสนล้านบาท แต่ผลกระทบโควิด-19 ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้ตามเป้าหมาย แต่เชื่อว่าจะได้มากกว่า 5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การเก็บภาษีสรรพสามิตบางรายการสินค้าปรับตัวดีขึ้น อาทิ ภาษีรถยนต์ รถกระบะ และรถยนต์ขนาดเล็ก ภาษีสุรา ยาสูบ ภาษีน้ำมัน

สำหรับการเก็บภาษีสรรพสามิตปี 2564 ตั้งไว้ 6.3 แสนล้านบาท จะได้ตามเป้าหมายหรือไม่นั้น ต้องประเมินผลกระบโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศของรัฐบาลก่อนว่าจะส่งผลดีต่อการจับจ่ายของประชาชนมากน้อยเพียงใด ถึงจะประเมินได้ว่าจะจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่

สำหรับการเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม2563) ที่กระทรวงการคลังรายงานล่าสุด รัฐบาลเก็บรายได้สุทธิ 1.5 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.89 แสนล้านบาทหรือ 11.2 โดยกรมภาษีเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.18 แสนล้านบาท เป็นกรมสรรพากรต่ำกว่าเป้าหมาย 1.39 แสนล้านบาท กรมสรรพสามิต 7.09 หมื่นล้านบาท กรมศุลกากร 8,516 ล้านบาท