บินไทยชี้ขอคลังค้ำเงินกู้แค่แผนสำรอง

วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 12:31 น.
โพสต์ทูเดย์ - การบินไทย ออกตัว เผยขอคลังค้ำประกันเงินกู้เป็นแค่แผนสำรองหากกู้ระยะยาวไม่ทันเวลา

 

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย(THAI)เปิดเผยว่า กรณีบริษัทได้ข้อให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงิน เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส 330-300 ที่จะรับมอบสิ้นเดือนนี้ เป็นเพียงแผนสำรองที่การบินไทยดำเนินการเตรียมไว้ในกรณีการกู้เงินระยะยาวไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  

 

จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับหนี้สาธารณะไม่อนุมัติให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินให้การบินไทยจำนวน 7,300 ล้านบาทเพื่อชำระค่าเครื่องบินดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการและการจัดหาเครื่องบินตามแผนระยะยาวของการบินไทยแต่อย่างใด

 

เนื่องจากการบินไทยได้ดำเนินการจัดเตรียมการขอกู้เงินระยะยาวไว้กับสถาบันการเงิน และได้รับการยืนยันการให้กู้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ ECA(Export Credit Agency)อนุมัติค้ำประกันการกู้เงินให้การบินไทย ทั้งนี้ที่ผ่านมา ECA ได้อนุมัติการค้ำประกันการกู้เงินสำหรับชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส เอ 330-300 ให้การบินไทยไปแล้ว 4 ลำก่อนหน้านี้ เหลืออีกเพียง 2 ลำที่กำลังรอ ECA อนุมัติการค้ำประกันให้อยู่ขณะนี้  ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและไม่มีปัญหาแต่อย่างใด


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/52 มีผลประกอบการดีขึ้น และทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมตลอดทั้งปี 52 เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ  และมีการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟูฯ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตและกลับมายืนหยัดอย่างมั่นคงได้ต่อไป