ธนารักษ์เปิดให้แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีการสาธารณสุขไทย 29 ก.ค.นี้

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 09:59 น.
ธนารักษ์เปิดให้แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีการสาธารณสุขไทย 29 ก.ค.นี้
กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100ปี การสาธารณสุขไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดให้แลก 29 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมี ข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เบื้องบนรูปตราสัญลักษณ์มีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงสาธารณสุข เบื้องล่างรูปตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า “20 บาท” ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า “100 ปี การสาธารณสุขไทย” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ 27 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทย” โดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ได้ที่

ส่วนกลาง

-หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944-หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109-หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค

-สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th นายยุทธนากล่าว