แบงก์กรุงเทพกำไรครึ่งปีหมื่นล้าน

วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 21:14 น.
แบงก์กรุงเทพกำไรครึ่งปีหมื่นล้าน
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิครึ่งแรกปี 2563 จำนวน 10,765 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ รายงานผลประกอบการของธนาคารครึ่งปีแรก 2563 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,353,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% จากสิ้นปี 2562 มีเงินรับฝากจำนวน 2,852,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3% จากสิ้นปี 2562

ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 2563 จำนวน 10,765 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงจากครึ่งแรกของปี 2562 เนื่องจากธนาคารมีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อกันเงินสำรองสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการคาดการณ์วิกฤตในครั้งนี้ยังยากที่จะคาดคะเนเพราะเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบกว้างไกลต่อระบบเศรษฐกิจโลกไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจโดยตรงเหมือนที่ผ่านมาในอดีต