รีดภาษีเบียร์เพิ่มปีละ8พันล้านบาท

วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 17:51 น.
รีดภาษีเบียร์เพิ่มปีละ8พันล้านบาท
สรรพสามิตยันจ้างเอกชนเก็บภาษีเบียร์ ได้ภาษีเพิ่มปีละ 8 พันล้านบาท แจงไม่ได้เป็นโครงการหาเงินเข้าพรรคการเมือง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมได้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีเบียร์ ผ่านระบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ (Direct coding)ซึ่งกรมได้ว่าจ้างเอกชนกลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับบริษัท ซิบป้า (SICPA) จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นผู้เก็บภาษีให้เป็นเวลา 7 ปี วงเงิน 8,000 ล้านบาท

"กรอบวงเงินของโครงการ มาจากการนำประมาณการตัวเลขการผลิตที่คาดว่าจะอยู่ที่ 4.5 พันล้านยูนิตต่อปี ซึ่งเป็นยอดผลิต 5 ปีย้อนหลังมาเป็นฐานในการคำนวณมูลค่าโครงการ จนออกมาเป็นวงเงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวว่าโครงการนี้ มีการนำเงินไปสนับสนุนตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่อย่างใด" นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวว่า การดำเนินการโครงการนี้ จะเริ่มนับหนึ่งค่าใช้จ่ายเมื่อทุกสายการผลิตมีการติดตั้งเครื่องเรียบร้อย พร้อมเดินเครื่องทดสอบระบบ จนกระทั่งผู้ประกอบการและกรมสรรพสามิตเห็นชอบพร้อมกัน จึงจะเริ่มคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นว่าภายในต้นปี 2564 จะเริ่มดำเนินโครงการได้กับ 9 โรงงาน ใน 42 สายการผลิต โดยเอกชนที่รับจ้างเก็บภาษีเบียร์ให้กรมจะได้ค่าเก็บ 25 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ ระบบใหม่จะทำให้การเก็บภาษีเบียร์เพิ่มขึ้นปีละ 8,000 ล้านบาท จากปัจจุบันเก็บภาษีเบียร์ได้ปีละประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท ซึ่งระบบมิสเตอร์วัดการเก็บภาษีเบียร์ปัจจุบันใช้มานานมีปัญหาทำให้การเก็บภาษีเบียร์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ด้านนายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พร้อมการเก็บภาษีเบียร์ระบบใหม่ เพื่อให้การเก็บภาษีตรงไปตรงมาที่สุด โดยบริษัทไม่ต้องลงทุน ทางกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้ดำเนินการให้

ด้านนายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักภาษีและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของกรมสรรพาสามิตในการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษีใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

บทความแนะนำ