สั่งอุ้มหนี้ดอกเบี้ยแพง4แสนล้านบาท

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 15:06 น.
สั่งอุ้มหนี้ดอกเบี้ยแพง4แสนล้านบาท
"สมคิด" ขอแบงก์ออมสินช่วยอุ้มหนี้ดอกเบี้ยแพง 4 แสนล้านบาท พยุงเศรษฐกิจฐานราก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการเดินทางมาให้นโยบายผู้บริหารธนาคารออมสิน ว่า ธนาคารออมสินต้องเป็นเสาหลักช่วยเศรษฐกิจฐานราก คนตัวเล็กที่มีเงินออมน้อย ก็มาออมเงินไว้กับธนาคารออมสิน เมื่อเศรษฐกิจฐานรากและคนตัวเล็กได้รับความเดือดร้อน ธนาคารออมสินก็ต้องให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ เพื่อไม่ให้ไปเป็นหนี้นอกระบบ เนื่องจากเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์เหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่

นอกจากการพักหนี้แล้ว ธนาคารออมสินยังต้องเตรียมสินเชื่อ เพื่อไม่ให้ผุ้ประกอบการเกิดปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งธนาคารออมสินได้เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างลูกค้า ช่วยเหลือคนตัวเล็ก คนอาชีพรับจ้าง เอสเอ็มอีรายย่อย ทั้งสินเชื่อบุคคลธรรมดา มากขึ้น เพื่อให้เป็นแบงก์ที่ช่วยเหลือคนตัวเล็กที่แท้จริง

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินจะมีการปรับโครงสร้างการทำงานภายใน ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมารองรับ ผู้ประกอบการใหม่ ที่ต้องการทำธุรกิจใหม่ ที่จะใช้เทคโนซโลยีใหม่ และต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งธนาคารออมสินต้องเป็นหลักคู่ไปกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้ว

นายสมคิด กล่าวว่า ธนาคารออมสินรายงานว่า ขณะนี้มีคนตัวเล็กที่เป็นหนี้วงเงิน 3-4 แสนล้าน มีภาระดอกเบี้ย 24-28% ต่อปี ซึ่งได้ขอให้ธนาคารออมสินเข้าไปช่วยเหลือลดต้นทุนของผู้กู้กลุ่มนี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า ภารกิจหลักของธนาคารออมสิน เฉพาะหน้าคือ การดูแลประชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และต่อเนื่องคือการเป็นธนาคารในการพัฒนาคนรุ่นใหม่หลังโควิดให้เกิดอาชีพใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานธนาคารออมสิน กล่าวว่า โจทย์ที่ได้รับจากฝ่ายนโยบายชัดเจนมาก ในการเป็นธนาคารเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และเป็นแบงก์เพื่อการพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการพร้อมสนับสนุนการทำงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ทิศทางธนาคารต่อจากนี้ คือ มุ่งช่วยเหลือคนจน ฐานราก ลดต้นทุนดอกเบี้ย เสริมสภาพคล่อง และทำเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีรายได้มากขึ้น โดยจะใช้เวลาเตรียมแผน 6 เดือน เพื่อเข้าไปในตลาดสินเชื่อนาโนพิโกไฟแนนซ์ที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่ 3-4 แสนล้านบาท ที่ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ย 24-28% ให้ดอกเบี้ยลดลงอย่างน้อย 10%

"เป้าหมายของธนาคารออมสิน ที่จะเข้าไปในตลาดของสินเชื่อนาโนพิโกไฟแนนซ์ เพราะอยากถอยดอกลงมาเพื่อช่วยคนจนให้มีการเงินลดลง ดอกตอนนี้ 24-28% อยากให้ลดลง 10% อยากให้ 18% เป็นแผนที่จะช่วยเข้าไปลดต้นทุน ช่วยคน ช่วยประชาชน เวลาลดต้นทุนอย่างนี้จะลดทั้งกระดาน เป็นแผนระยะกลาง ต้องขออนุมัติส่วนกลาง จึงใช้เวลาเตรียมแผนอยู่บ้าง" นายวิทัย กล่าว