ชิงผู้ว่า ธปท. วุ่นที่ปรึกษานายก ขัดกม.หรือไม่

วันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:50 น.
ชิงผู้ว่า ธปท. วุ่นที่ปรึกษานายก ขัดกม.หรือไม่
ประธานสรรหาผู้ว่า ธปท. ขอดู "เศรษฐพุฒิ" เป็นที่ปรึกษานายก ตกเกณฑ์ชิงผู้ว่า ธปท. หรือไม่

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขัดคุณสมบัติการสมัครเป็นผู้ว่า ธปท. หรือไม่

"คณะกรรมการต้องพิจารณา ว่าการนั่งเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจ เป็นตำแหน่งทางการเมือง และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ เพราะใน พ.ร.บ.ของ ธปท. กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง" นายรังสรรค์ กล่าว

นายรังสรรค์ กล่าวว่า ในส่วนของตนเองนั่งเป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สมัยที่เป็นรัฐบาล คสช. เท่านั้น หลังจากมีการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำให้มั่นใจว่าในส่วนของตัวเองไม่ขัดคุณสมบัติการเป็นประธานกรรมการสรรหาในครั้งนี้

สำหรับขั้นตอนการสรรหาผู้ว่า ธปท. คนใหม่ในวันที่ 17 ก.ค. คณะกรรมการจะมีการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเรียกสัมภาษณ์หรือแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 21 ก.ค. และจะส่งรายชื่อ 2 คนที่เหมาะสมที่สุดให้ รมว.คลัง เป็นผู้ตัดสินใจ

สำหรับผู้สมัคร ธปท. รอบแรกมี 4 คน ประกอบด้วยคนใน 2 คน ได้แก่ นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท. และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. และคนนอก 2 ราย ได้แก่ นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุตรสาวนายชวลิต ธนะชานันท์ อดีตผู้ว่าการ ธปท. และ อดีต รมช. คลัง และ นายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร อดีตรองกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม ของบลจ.อยุธยา เจเอฟ

ขณะที่เปิดรับสมัครรอบ 2 มีผู้สมัครเป็นคนนอกเพิ่มอีก 2 ราย คือ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีต กรรมการ ธปท. และนายเศรษฐพุฒิ