ลดภาษีบาปชุดใหญ่ คาดมีผลสัปดาห์นี้

วันที่ 06 ก.ค. 2563 เวลา 08:17 น.
ลดภาษีบาปชุดใหญ่ คาดมีผลสัปดาห์นี้
คลังเร่งลดภาษีบาปชุดใหญ่ ผับ บาร์ ร้านอาหารจำหน่ายสุรา อาบอบนวด สนามม้า บุหรี่ คาดมีผลสัปดาห์นี้

รายงานข่าวจากกรมสรรพสามิต ระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงเพื่อให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต เช่น ธุรกิจกลางคืน ผับ บาร์ ร้านอาหารจำหน่ายสุรา อาบอบนวด สนามม้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอให้ รมว. คลัง ลงนาม และหลังจากนั้นคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในสัปดาห์นี้

สำหรับร่างกฎกระทรวงให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต มีทั้งสิ้น 5 ฉบับ ได้แก่

1. กฎกระทรวงยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ อาทิ ผับ บาร์ อาบอบนวด สนามกอล์ฟ สนามม้า และบริการอื่น ๆ ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะต้องจ้างพนักงาน หรือไม่มีการเลิกจ้างพนักงานมาก่อนนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

2. กฎกระทรวงให้มีการเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ ที่จากเดิมจะปรับขึ้นจาก 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2563 โดยให้เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ต.ค. 2564 เพื่อลดผลกระทบของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและผู้นำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบด้วย

3. กฎกระทรวงให้มีการลดภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มนวัตกรรมที่มีส่วนผสมของน้ำผัก และผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 10% โดยให้เสียภาษีในอัตรา 3% เท่าเดิม

4. กฎกระทรวงให้มีการปรับลดภาษีรถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊กตุ๊กอีวี) ลง เหลือ 2% เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

5. กฎกระทรวงให้มีการขยายเวลาการชำระภาษีให้กับสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิตที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าสนามบิน โดยให้สามารถยืดเวลาการชำระภาษีออกไปได้ จากเดิมที่กำหนดไว้ 7-15 วัน และขยายเวลาการจัดเก็บสินค้าได้เป็นเวลา 120 วัน จากเดิมที่ 60 วัน เนื่องจากที่ผ่านมาหลายสนามบินต้องหยุดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

การลดภาษีสรรพสามิตเป็นการลดภาษีชุดใหญ่เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ใช่แต่เฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าบาปเท่านั้น โดยร่างกฎกระทรวงทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ และจะมีประกาศของกรมสรรพสามิตตามออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

สำหรับ การเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่เป็น 40% เป็นการเลื่อนครั้งที่ 2 หลังจาก ครม.เห็นชอบให้เลื่อนมีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ จาก 1.ต.ค.2562 เป็น 1 ต.ค.2563 ดังนั้น ผลจากมติ ครม. ที่ให้มีการเลื่อนขึ้นภาษี จะทำให้ราคาบุหรี่ปรับราคาขึ้นช้าลงอีก 1 ปี โดยก่อนหน้านี้ โรงงานยาสูบ ประเมินว่า บุหรี่ที่ขายราคาต่ำสุดปัจจุบันที่ 60 บาทต่อซอง ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 80-90% ของตลาด หากมีการปรับภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 40% จะทำให้ราคาปรับขึ้นไปอยู่ที่ 93-100 บาทต่อซอง ซึ่งราคาดังกล่าว จะเริ่มมีผลในเดือน ต.ค.2564 หากไม่มีมติ ครม.ให้เลื่อนขึ้นภาษีออกไปอีก