ธปท.ให้สถาบันการเงินหยุดงาน27ก.ค.

วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:38 น.
ธปท.ให้สถาบันการเงินหยุดงาน27ก.ค.
ธปท.ให้สถาบันการเงินหยุดงานชดเชยวันสงกรานต์ 27ก.ค.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศว่า เรื่อง กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

ธปท.พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

บทความแนะนำ