ธปท.ลดหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลรอบใหม่

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 15:43 น.
ธปท.ลดหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลรอบใหม่
ธปท. ออกโปรรอบใหม่ช่วยลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ ชุดใหญ่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกมาตรการด้านการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (เฟสใหม่) จะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2563 มาตรการประกอบด้วย

- บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 16% ต่อปี (จาก 18% ต่อปี) ถ้าแปลงหนี้เป็นเทอมโลน ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% ต่อปี

- บัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ยเหลือ 26% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

- สินเชื่อส่วนบุคคล ลดดอกเบี้ยเหลือ 25% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี) กรณีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ Non Bank ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

- สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยเหลือ 24% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

- สินเชื่อเช่าซื้อ ลดดอกลง 1% จากสัญญาเช่าเดิม

- สินเชื่อบ้าน พักจ่ายเงินต้น 3 เดือน ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ได้

ทั้งนี้ ธปท. จะออกประกาศตามออกมาอีกครั้งหนึ่ง