คลังเคาะแจกเงินเยียวยารอบสุดท้าย9ล้านคน

วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 12:53 น.
คลังเคาะแจกเงินเยียวยารอบสุดท้าย9ล้านคน
คลังเคาะตัวเลขตกหล่นเงินเยียวยา 9 ล้านคน ชงแจก 1,000-5,000 บาท 3 เดือน มิ.ย.นี้

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ประชุมคณะกรรมการเยียวยา มีการหารือการดูแลเยียวยากลุ่มที่ยังตกหล่นอีกประมาณ 9 ล้านคน ประกอบด้วย กลุ่มสวัสดิการ 1.7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ พบว่าเมื่อตัดความซ้ำซ้อนการได้ช่วยเหลือจากมาตรการอื่นแล้ว มีเหลืออีก 3 แสนคนที่ต้องดูแล

นอกจากนี้ ยังมีการดูแลกลุ่มบัตรคนจน 1.2 ล้านคน กลุ่มเปาะบางอีก 6.9 ล้านคน และกลุ่มประกันสังคมมีอีก 6.6 หมื่นคน ที่ตกงาน แต่ยังจ่ายรายเดือนค่าประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน จึงไม่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม

"ต้องมีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เห็นชอบ ก่อนเสนอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ จะจ่ายเงินเท่าไหร่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองอาทิตย์หน้า หลังจากนั้นจะเข้า ครม. การช่วยเหลือเยียวยา 9 ล้านคน นี้ถือเป็นกลุ่มสุดท้ายของการเยียวยาแล้ว" นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวว่า รัฐบาลมีเงินจ่ายได้เลย ถ้าเงินไม่พอต้องให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้เงินเพิ่มเพื่อมาจ่ายเร็วสุดจ่ายได้ มิ.ย. สิ้นสุด ก.ค. ซึ่ง 9 ล้านคนจะได้เงินไม่เท่ากันจะได้ 1,000-5,000 บาท ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองตัดสินและเสนอ ครม.

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า คลังได้รวบรวมข้อมูลผู้มาร้องทุกข์ ไม่ได้รับเงินเยียวยา วันที่ 1 มิ.ย.2563 โดยมีผู้ร้องทุกข์เข้าระบบแล้ว 1 แสนคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 34,805 คน เกษตรกร 12,496 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (6เดือน) 1,483 คน จึงเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือตกหล่น 6,472 คน ซี่งกลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยาในรอบสุดท้าย