กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ในช่วงโควิด-19

วันที่ 03 มิ.ย. 2563 เวลา 14:45 น.
กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ในช่วงโควิด-19
กรมบัญชีกลางสรุปผลการดำเนินงานการส่งยาให้แก่ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาล โดยให้ผู้ป่วยเก่าที่ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ สามารถรับยาที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางไปยังสถานพยาบาล ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลได้ดำเนินการส่งยาไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยแล้ว จำนวน 99,596 ราย จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 491 แห่ง

“ลำดับสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยรับยาที่บ้านสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 4,618 ราย 2.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 3,936 ราย 3.โรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 2,228 ราย 4.โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1,623 ราย และ 5.โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 1,600 ราย ซึ่งการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางมีความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในสังคม ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว