ประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 14:31 น.
ประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่
ประธานสรรหาผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ เปิดทางทั้งคนในและคนนอกชิงเก้าอี้แสดงฝีมือบริหารเศรษฐกิจสู้โควิด

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจดำรงตำแหน่งผู้ว่า ธปท. แทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระในช่วงปลายปี 2563 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2563 ขอให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัคร ประกอบด้วย 2 ซอง คือ ซองที่ 1. ประวัติ และซองที่ 2. วิสัยทัศน์

สำหรับคุณสมบัติ เบื้องต้น ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง เป็นต้น และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เช่น มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้

“ผู้ที่มาสมัครจะเป็นทั้งรายเดิมก็ได้ เพราะว่าอายุยังอยู่ตามเกณฑ์ และเปิดกว้างให้รายใหม่ที่สนใจทุกคน เพราะเชื่อว่าในประเทศไทยยังมีคนเก่งอีกเยอะ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้จะเป็นการวัดฝีมือ เป็นความท้าทาย มีปัญหาให้แก้เยอะ เพราะถ้าแก้ได้ก็ดังไปเลย ซึ่งก็มีคนหลายแบบทั้งคนที่กล้าเสี่ยง และคนที่ไม่ชอบความท้าทาย” นายรังสรรค์ กล่าว

ทั้งนี้ ตามกระบวนการวันที่ 16 มิ.ย. นี้จะมีการปิดซองรับสมัคร และคณะกรรมการสรรหาจะนัดประชุมในวันที่ 18 มิ.ย. เพื่อเปิดซองพร้อมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และจะเรียกมาแสดงวิสัยทัศน์ทีละรายในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2563 เพื่อเสนอรายชื่ออย่างน้อย 2 ชื่อ ให้ รมว.การคลังพิจารณาก่อนวันที่ 2 ก.ค. 2563 ก่อนจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป

นายรังสรรค์ กล่าวว่า ผู้ที่สนใจยื่นซองสมัครจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อก่อนว่ามีใครสมัครบ้าง คณะกรรมการสรรหาเปิดกว้างไม่จำกัด จะเคยเป็นผู้บริหารธนาคารรัฐ หรือธนาคารเอกชนก็ได้ แต่จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งนักการเมืองก็สามารถสมัครได้ แต่จะต้องเว้นวรรคการทำหน้าที่มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ผู้บริหารบริษัทเอกชน จะต้องอยู่ในองค์กรที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท รวมทั้งข้าราชการ เช่น อธิบดีกรมต่างๆ ก็สามารถมาสมัครได้หมด

ทั้งนี้ สามารถเรียกดูประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ http://www.mof.go.th http://www.fpo.go.th หรือ http://www.bot.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3209 หรือ 3238