สรรพากรหนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 14:38 น.
สรรพากรหนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home
สรรพากรหนุนผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรค Covid – 19 ในประเทศไทยที่มีความผ่อนคลายลง ตามลำดับ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีธุรกรรมกับภาคธุรกิจและประชาชนอยู่ตลอดเวลา จึงสนับสนุนการป้องกันการกลับมาแพร่กระจายใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามมาตรการให้คงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต่อไป

ประกอบกับประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม มีการเรียนรู้ที่จะทำธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กรมสรรพากรจึงได้มอบโครงการ “ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home” ซึ่งจะช่วยให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th เป็นการทำธุรกรรมภาษีที่ง่ายอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกมาก

TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีในทุกมิติได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่

การลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที

การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก ทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

การชำระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม การใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563

การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการ คืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการ

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “TAX from Home ทำให้สามารถประกอบธุรกิจ และมีการทำธุรกรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จำเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ไม่มีการสัมผัสใดๆซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกรรมแบบ Paperless & Cashless นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทุกราย จึงขอเชิญชวนคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจใช้ TAX from Home เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตลอดไป

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ