กรุงไทยคาดศก.ดิ่งลบ8.8-11.7%

วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 12:49 น.
กรุงไทยคาดศก.ดิ่งลบ8.8-11.7%
กรุงไทยเตือนโควิดระบาดรอบสอง ทำเศรษฐกิจไทยทรุดหนักติดลบ 11.7% แย่กว่าที่สภาพัฒน์คาดการณ์

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 อาจหดตัวราว 8.8% แม้ว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงออกมาขยายตัวติดลบ 1.8% หดตัวน้อยกว่าที่คาดว่าจะติดลบ 3.9% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่มาตรการปิดเมืองของประเทศต่างๆ พึ่ง เริ่มต้นในช่วง มี.ค.

ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวลึกสุดในไตรมาสที่ 2 ที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดไปพรอ้ม กับความเข้มข้นของมาตรการเฝ้าระวงัการควบคุมโรค ก่อนที่เศรษฐกิจจะหดตัวน้อยลงในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มคลี่คลายขึ้น ซึ่งในกรณีนี้คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะกลับมาขยายตัวได้ที่ 6.1%

ทั้งนี้ การหดตัวที่ต่ำกว่าคาดในไตรมาสแรกทำให้คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงดอกเบี้ย ที่ระดับ 0.75% ในการประชุมวันที่ 20 พ.ค. แต่คาดว่า กนง. จะปรบัลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้ ซึ่งมีโอกาสสูง ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสสอง เนื่องจากเป็นไตรมาสที่เศรษฐกิจโลก รวมทั้งไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคของประเทศต่างๆ มากที่สุด

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาคลายล็อคดาวน์ที่อาจนำมาสู่การระบาดซ้ำ ซึ่งหากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นทั่วโลกอีกครั้งอาจฉุดให้จีดีพีไทยปี 2563 หดตัวได้มากถึง 11.7% สะท้อนบทเรียนของหลายประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดได้ แล้วก่อนหน้านี้ แต่กลับต้องเผชิญกับการระบาดอีกครั้งจากการผ่อนคลายล็อคดาวน์ ซึ่งหากการระบาด เกิดขึ้นอีกครั้งจนทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจทำให้จีดีพีหดตัวหนักขึ้น