กยศ.ขึ้นค่าครองชีพให้นร.-นศ.อีก10%

วันที่ 11 ม.ค. 2553 เวลา 18:44 น.
โพสต์ทูเดย์-กยศ.ปรับเพิ่มค่าครองชีพให้นักเรียนนักศึกษา 10% ในปีการศึกษา 2553 พร้อมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 11 ม.ค.นี้

รศ. นพ. ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 กองทุนฯ ได้มีการปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมในส่วนค่าครองชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาขึ้นจากเดิมในอัตรา 10% เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาจากเดิม 1,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,100 บาท ระดับปวช. 1,250 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,375 บาท ระดับ ปวท./ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี 2,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,200 บาท ส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้คงที่ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับการจัดสรรวงเงินกู้ยืมในปีการศึกษา 2553 กองทุนฯ ได้อนุมัติกรอบจำนวนผู้กู้ยืมทุกระดับทั้งสิ้นจำนวน 893,353 ราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมรายเก่า 563,731 ราย และผู้กู้ยืมรายใหม่ 329,622 ราย ใช้วงเงินกู้ยืมราว 36,985 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้กู้ยืมปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีจำนวน 854,918 รายแล้ว ในปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้นจากเดิม 38,435 ราย หรือคิดเป็น 4.5%

รศ.นพ.ธาดา  กล่าวด้วยว่า สำหรับการเปิดระบบ e-Studentloan สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กองทุนฯ กำหนด ให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมและประสงค์จะยื่นคำขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (pre-register) ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 และเริ่มให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษาให้เริ่มเข้ามายืนยันการลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป