posttoday

แบงก์คาดโควิดทำเศรษฐกิจหาย1.3ล้านล้านบาท

14 เมษายน 2563

แบงก์คาดโควิดทำเศรษฐกิจวูบ1.3ล้านล้านบาท อาจจะแย่กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประเมินเบื้องต้นเป็นเม็ดเงิน 1.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 7.7% ของจีดีพี โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวรายได้หายไปถึง 1.1 ล้านล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวลึกใกล้เคียงกับปี 2540 และอาจจะลึกกว่านั้น หากการระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ อันจะทำให้ผลกระทบในเชิงตัวเงินใหญ่ขึ้นอีกจนอาจจะแย่กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540

อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทย มองมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs และดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้เอกชน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติพระราชกำหนด (พรก.) ให้อำนาจ ธปท.ออกซอฟท์โลน (Soft Loan) เพื่อดูแลภาคธุรกิจ พรก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน ตลอดจน พรก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งรวมแล้วคือ มาตรการเยียวยาระยะที่ 3 ที่มีวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาทนั้น ถือว่ามีความสำคัญดูแลเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง