คลังดีเดย์แจกเงิน5พันบาทวันแรก8เม.ย.นี้

วันที่ 05 เม.ย. 2563 เวลา 17:29 น.
คลังดีเดย์แจกเงิน5พันบาทวันแรก8เม.ย.นี้
รอรับได้เลย 5 พันบาท คลังดีเดย์เริ่มแจก 8 เม.ย. นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่ที่ 28 มี.ค.-5เม.ย. 2563 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 24.2 ล้านราย โดนมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 2.6 แสนคน

นายลวรณ กล่าวว่า วันที่ 8 เม.ย.นี้ จะเป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงิน และจะทยอยจ่ายทุกวันตามผลการคัดกรอง ไม่มีการกำหนดโควต้าว่าจะจ่ายวันละกี่คน ไม่ใช่จ่ายทั้งล็อตของเดือนเมษายน เพราะการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุด การตรวจสอบคัดกรองแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากัน คนไหนตรวจเสร็จถ้าผ่านก็รีบจ่ายเงินให้เลย

"วันที่ 8 เมท.ย.นี้ เป็นต้นไปจะทยอย sms รวมทั้ง email (ถ้าแจ้งไว้) ไปบอกให้ผู้ลงทะเบียนทราบทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผลการคัดกรองเพิ่มเติมได้ที่เว็บ “เราไม่ทิ้งกัน” ได้เพราะเหตุผลใด" นายลวรณ กล่าว