posttoday

ตั้งด่วนกองทุนแสนล้านอุ้มหนี้เอกชน

22 มีนาคม 2563

รัฐตั้งกองทุนแสนล้านซื้อหุ้นกู้เอกชนที่ต่ออายุไม่ได้ พร้อมเปิดทางแบงก์พาณิชย์ช่วย ธปท. ซื้อกองทุนตราสารหนี้ล้านล้านบาท แก้ตลาดเงินตึงตัวหนัก

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) กระทบกับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ทำให้ตลาดการเงินตึงตัวเกิดความผิดปกติ รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการดูแลเพิ่มเติมดูแลตลาดเงินตลาดทุน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตลาดการเงิน และสถาบันการเงินของไทยยังปกติ แต่ที่ผ่านมาจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินเกิดการตึงตัวมาก ธปท. ต้องเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดการเงินให้มีมากพอ ให้ตลาดการเงินสามารถทำงานได้ปกติ และ ธปท.ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 0.75% เนื่องจากผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่คาด

อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติม 3 ด้าน

1. ด้านกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีการขายกันมาก ธปท. จึงให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อกองทุนตราสารหนี้ได้ และนำมาเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินจาก ธปท. จาก ธปท. ได้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท

2. ด้านหุ้นกู้เอกชน ตราสารหนี้เอกชนจะมีครบกำหนดการกู้ ภาวะปกติหุ้นกู้สามารถต่ออายุได้ แต่ภาวะไม่ปกติตอนนี้ต่ออายุไม่ได้ ธนาคารออมสิน บริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และสมาคมธนาคารไทย จะร่วมกันตั้งกองทุน 7 หมื่นล้านบาท - 1 แสนล้านบาท ซึ่งตอนนี้มีผู้เข้าร่วมแล้ว 8 หมื่นล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นกู้เอกชนในส่วนที่ไม่สามาระต่อายุได้ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดชำระหนี้ คาดว่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการจัดตั้ง โดยสมาคมธนาคารไทยสนใจลงทุนเงิน 4 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสิน 2 หมื่นล้านบาท และ กบข. กับ ประกัน แห่งละ 1 หมื่นล้านบาท

3. ด้านตลาดพันธบัตรรัฐบาล เป็นหัวใจตลาดตราสารหนี้ทั้งหมด เป็นที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ที่ผ่านมา  ธปท. เข้าไปซื้อพันธบัตรเพื่อให้ให้สภาพคล้องการเงินในตลาดปกติ ซึ่ง ธปท. จะดำเนินในการส่วนนี้ต่อไปเหมือนกับที่ผ่านมาได้ซื้อพันธบัตรไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า คนเก็บเงินไว้ในมือเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แต่สภาพคล่องของตลาดเงินไม่ได้มีปัญหา เงินฝากของประชาชนกับธนาคารพาณิชย์ไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน มาตรการที่ออกมาเป็นการแก้ไขเรื่องของตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นคนละส่วนกับเงินฝากของประชาชน

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมจัดการลงทุน เปิดเผยว่า กองทุนรวมส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ไม่มีระยะยาวเกินไป ไม่มีการผิดชำระหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนทั้งหมด แต่เนื่องจากตลาดบางมากมีการขายมากแต่ไม่มีคนซื้อ ทำให้ผู้ถือหน่วยตกใจ คิดว่าจะมีการผิดชำระหนี้ จึงมีการเร่งการขายทิ้งออกมา มาตรการที่ออกมาน่าจะทำให้ตลาดเงินตลาดทุนเดินหน้าได้ปกติ

นางสาวรื่นดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ลดผลกระทบบริษัทในตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้มีการผ่อนปรนเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนคลัง ธปท. ก.ล.ต. และวันอังคารนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการออกมาตรการดูแลภาคประชาชน จากวันนี้ที่ออกมาตรการดูแลตลาดการเงินและตลาดหุ้น