posttoday

ทองคำ 22 ม.ค.ลดลง 50 บาท

22 มกราคม 2563

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท แท่งขาย22,350รูปพรรณ 22,850บาท

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท แท่งขาย22,350รูปพรรณ 22,850บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 22 ม.ค.2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ22,250 ขายออกบาทละ22,350 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 21,845.56ขายออกบาทละ 22,850บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 21 ม.ค.