KTC เปิดแผนธุรกิจ2020 ดันแพลทฟอร์มการเงินเคียงข้างคนไทย

  • วันที่ 04 ม.ค. 2563 เวลา 14:17 น.
  • VDO

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เผยแผนกลยุทธ์ปี63 มุ่งสร้างแพลทฟอร์มการเงินหลักที่เป็นเลิศ ทั้งแพลทฟอร์มการชำระเงิน และแพลทฟอร์มสินเชื่อรายย่อย ลุยสร้างกลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จผ่าน 5 องค์ประกอบคือ กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ คนและเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเป็น “องค์กรคล่องตัว“ (Agile Organism) หรือองค์กรที่มีชีวิต ไม่หยุดนิ่ง พัฒนา ปรับตัวและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เท่าทันสภาวะการณ์ภายนอก และตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่ง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ