กรมธนารักษ์ขอคืนที่เขื่อนจากกฟผ.คืน 16,193 ไร่

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 15:28 น.
กรมธนารักษ์ขอคืนที่เขื่อนจากกฟผ.คืน 16,193 ไร่
กรมธนารักษ์ ขอคืนที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. 16,193 ไร่ เพื่อนำไปทำโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

กรมธนารักษ์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามส่งมอบที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (บางส่วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินทำกินของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ผ่านการรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ หรือ ที่ราชพัสดุ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การส่งมอบที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (บางส่วน) ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 16,193 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์จะนำที่ดินแปลงดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้โครงการ“ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 ด้วยการจัดให้เช่าที่ถูกต้อง อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ภายหลังจากการส่งมอบพื้นที่ กรมธนารักษ์จะดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ กฟผ.ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุและข้อมูลจำนวนราษฎรที่ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาผู้ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าว จำนวน 5,000 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น “ผู้เช่า” ที่ราชพัสดุถูกต้องตามกฎหมายต่อไป