รัฐบาลมือตกเก็บภาษี2เดือนแรกต่ำกว่าเป้าแล้ว

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 15:33 น.
รัฐบาลมือตกเก็บภาษี2เดือนแรกต่ำกว่าเป้าแล้ว
คลังรีดรายได้รัฐวิสาหกิจอุดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 413,589 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,349 ล้านบาท หรือ 1.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 18,655 ล้านบาท หรือ 4.7% โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ จำนวน 4,744 และ 3,006 ล้านบาท หรือ 7.5% และ 1.2% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 107,394 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3,649 ล้านบาท หรือ 3.3% รวมถึงกรมศุลกากรเก็บภาษีได้ 17,405 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 295 ล้านบาท หรือ 1.7%

ทั้งนี้ส่งผลให้การเก็บภาษีรวม 3 กรมภาษี ได้จำนวน 377,224 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 938 ล้านบาท หรือ 1.7% นอกจากนี้การเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นๆ เก็บได้ 22,937 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,625 ล้านบาท หรือ 6.6%

ด้านฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 429,707 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 549,527 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 340,815 ล้านบาท

บทความแนะนำ