สรรพสามิตขึ้นภาษีเบียร์0%ปีหน้า

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08:02 น.
สรรพสามิตขึ้นภาษีเบียร์0%ปีหน้า
สรรพสามิตขึ้นภาษีเบียร์ 0% พร้อมทั้งคลอดภาษีเบียร์อัดเม็ด สุราอัดเม็ด ที่เริ่มมีการบริโภคมากขึ้น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมจะเริ่มจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% หรือ เบียร์ 0% ภายในปี 2563 นี้ ที่ขณะนี้ได้จัดทำพิกัดภาษีและอัตราภาษีไว้ทั้งหมดแล้ว ในหลักการจะต้องจัดเก็บสูงกว่าภาษีเครื่องดื่มปัจจุบันที่ 14% แต่จะไม่เท่ากับอัตราภาษีเบียร์ที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันที่เก็บอยู่ 22% ซึ่งจะต้องมีการออกเป็นกฎกระทรวง เสนอ รมว.คลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนที่จะประกาศมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องแต่เป็นนวัตกรรมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์อัดเม็ด สุราอัดเม็ด ที่ไปใช้ผสมน้ำและดื่ม ที่ยังไม่เคยมีพิกัดภาษีด้วย

นายพชร กล่าวว่า กรมสรรพสามิตไม่ต้องการให้มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น แม้ว่า มุมมองของผู้บริโภค เบียร์ 0%เป็นเครื่องประเภทหนึ่ง ส่วนหลังมีการเก็บภาษีเบยร์ 0% อัตราใหม่ ก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขว่า จะอนุญาตให้เบียร์ 0% ขายได้ตลอดเวลาเหมือนเครื่องดื่มทั่วไป หรือกำหนดเวลาขายเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดเก็บภาษีเบียร์ 0% แม้อัตราจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จัดเก็บ 14% ก็จะไม่กระทบกับราคาขายปลีก เนื่องจากปัจจุบัน เบียร์ 0% มีการวางขายในราคาเดียว หรือ ใกล้เคียงกับเบียร์ปกติ ทั้งๆ ที่เสียภาษีต่ำกว่า ทำให้มีกำไรมาก ดังนั้นถ้ามีการจัดเก็บภาษี ราคาขายจึงไม่มีเหตุผลให้ต้องปรับขึ้น

สำหรับภาษีความเค็ม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ประกาศค่ามาตรฐานปริมาณความต้องการบริโภคโซเดียมต่อวันอัตราที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะประกาศภายในปี 2563 ก่อนที่กรมสรรพสามิตจะมากำหนดพิกัดอัตราภาษีความเค็มที่เหมาะสม เบื้องต้น อัตราที่จัดเก็บจะไม่สูงมากเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน และต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่านให้กับผู้ประกอบการเหมือนกับภาษีความหวาน ที่ต้องให้เวลาไม่ปรับตัวไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งขณะนี้ แม้จะยังไม่มีการเก็บภาษี แต่เริ่มเห็นทิศทางผู้ประกอบการเริ่มปรับลดปริมาณโซเดียมในสินค้าบางรายการแล้ว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 กรมมีเป้าหมายจัดเก็บภาษีที่ 6.42 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าจะไม่มีการออกภาษีใหม่ๆ โดยในเดือน พ.ย.2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย จากภาษีสุรา เบียร์ ที่ช่วงใกล้เทศกาลที่คนเริ่มเฉลิมฉลอง และภาษีรถยนต์ ที่จัดเก็บได้เกินเป้า โดยเฉพาะจากรถยนต์อีโคคาร์ ซึ่งมีค่ายผลิตหลายแห่ง เริ่มมีการปรับรุ่นรถยนต์ให้เป็นอีโคคาร์มากขึ้น ทำให้เสียภาษีถูกลง