รพ.เกษมราษฎร์ ตั้งเป้าเพิ่มผู้ประกันตนโครงการประกันสังคม 1 ล้านคน

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 10:31 น.
รพ.เกษมราษฎร์ ตั้งเป้าเพิ่มผู้ประกันตนโครงการประกันสังคม 1 ล้านคน
ภายในปี 65 ได้เห็น ส่วนสิ้นปี 62 คาดเพิ่มเป็น 8.8 แสนราย ตั้งเป้ารายได้รวมโต 10-15% ในช่วง 3 ปี 

น.ส.วิมลมาลย์ กฤษณะกลิน ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ 3 ปี (ปี 63-65) เติบโตเฉลี่ย 10-15% ต่อปี ปัจจัยหนุนจากการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มอย่างน้อย 3 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนภายใต้โครงการประกันสังคมให้ได้ 1 ล้านคน ในขณะเดียวกันบริษัทจะมีการเพิ่มศูนย์เฉพาะทางในด้านต่างๆภายในโรงพยาบาลด้วย

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ป่วยประกันตนจำนวน 878,000 ราย และคาดว่าภายในสิ้นปี 2562 จะมีผู้ป่วยประกันตนอยู่ที่ 880,000 ราย นอกจากนี้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนคนไข้ทั่วไปมากกว่า 70%

ทั้งนี้ ปี 2563 จะมีการตั้งสำรองประกันสังคมหรือไม่นั้น น.ส.วิมลมาลย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมมีการชี้แจงว่ามีค่าใช้จ่ายบางตัวค้างชำระ ดังนั้นการตั้งสำรองในไตรมาส 4/62 อาจมีบ้างเล็กน้อย โดยบริษัทจะต้องพูดคุยกับฝ่ายจัดการอีกครั้งในการกำหนดนโยบาย แต่มีค่าใช้จ่ายบางตัวที่รอชำระอยู่ และไม่สามารถบอกชัดเจนว่าจะได้มามากน้อยเพียงใด หากได้รับมาเพียงพอก็อาจไม่มีการตั้งสำรองขึ้น ซึ่งยังรอความชัดเจนจากสำนักงานประกันสังคม

บริษัทยังศึกษาการเปิดโรงพยาบาลในเมียนมาและกัมพูชาเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากขณะนี้มีจำนวนลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารักษาในประเทศไทยค่อนข้างมาก จึงเชื่อว่าจะตอบโจทย์ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ซึ่งจะเป็นตัวหนุนรายได้ และการกระจายความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของรายได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานคนไข้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเครือข่ายประกันสุขภาพเอกชนมากขึ้น ซึ่งจะมีกำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง และมองว่าในปี 63 จะเป็นปีที่ดีของโรงพยาบาลเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต