ขึ้นค่าแรงพ่นพิษ กระทบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่

วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 18:56 น.

PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.97 เอกชนบี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มด่วน หลังปัญหาเศรษฐกิจยังซบเซา คนตกงานเพิ่ม จ้างงานลด

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

บทความแนะนำ