สคร.ปลื้มเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจเกินเป้า

  • วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 11:45 น.

สคร.ปลื้มเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจเกินเป้า

สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4,280 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของประมาณการ ทั้งนี้ มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็น 108% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 63,178 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 97% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1 การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท

3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,466 ล้านบาท

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท

5 ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท

8 การไฟฟ้านครหลวง 2,350 ล้านบาท

9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 ล้านบาท

10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1,034 ล้านบาท

11 อื่นๆ 2,085 ล้านบาท

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ