"ชิมช้อปใช้"คืนสิทธิ์คนทำผิด1.1ล้านคนใช้เงินเป๋าตัง2ได้

วันที่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 10:48 น.
"ชิมช้อปใช้"คืนสิทธิ์คนทำผิด1.1ล้านคนใช้เงินเป๋าตัง2ได้
คลังไม่ยอมปล่อย "ชิมช้อปใช้" ล้มเหลว ดิ้นอีกเฮือกคืนสิทธิ์ให้ผู้ทำผิดเงื่อนไข 1.1 ล้านคน กลับมาใช้เงินเป๋าตัง 2 รับเงินคืนได้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังและธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกันเพื่อคืนสิทธิ์กับผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งเป๋าเงิน 1 และ 2 ภายใน 14 วันที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านคน ให้กลับมาใช้สิทธิ์ในเป๋าตัง 2 เติมเงินเพื่อซื้่อสินค้าและได้รับเงินคืนในส่วนไม่เกิน 3 หมื่นบาทแรก 15% และส่วนที่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ได้รับเงินคืน 20% ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นสุดโครงการ 31 ม.ค. 2563

สำหรับขั้นตอน คือ ผู้ที่เสียสิทธิ์ดังกล่าว หากยืนยันตัวตนแล้วและลบแอปพลิเคชัน ชิมช้อปใช้ ไปแล้ว ก็ให้โหลดแอปพลิเคชัน ชิมช้อปใช้ มาใหม่ก็สามารถใช้สิทธิ์จากเป๋าตัง 2 ได้ทันที กรณีผู้ที่ได้สิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ก็ให้ทำการยืนยันตัวตนและก็จะได้สิทธิ์จากเป๋าตัง 2 เช่นกัน จะมีกรณีเดียวที่ไม่ได้สิทธิ์คืน คือ มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่หมายเลขเดิมที่ลงทะเบียนไว้ตอนแรก

นายพรชัย กล่าวว่า ยอดการใช้จ่ายชิมช้อมใช้ เฟส 1-3 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 11.78 ล้านคน มีการใช้จ่าย 1.92 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นใช้วงเงินในเป๋าตัง 1 มีการเติมเงินใช้จ่ายในเป๋าตัง 2 จำนวน 7,600 ล้านบาท ซึ่งยอดเพิ่มขึ้นรวดเร็วตั้งแต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 3 ของผู้สูงอายุที่กันไว้ให้ 5 แสนคน มีคนมาลงทะเบียน 2.8 แสนคน ตอนนี้ได้ปิดลงทะเบียนแล้ว และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จากกรณีต่างๆ ทั้งหมด เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อให้ได้สิทธิ์ใช้เงินจากเป๋าตัง 2 ต่อไป

กรณีการจับรางวัลทอง เพื่อกระตุ้นการใช้เงินในเป๋าตัง 2 ทางธนาคารกรุงไทยรอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีการเปลี่ยนวันจับรางวัล ทำให้การอนุมัติเกิดความล่าช้า

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต