GUNKULพอร์ตธุรกิจพลังงานโตเท่าตัว

วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 18:31 น.
GUNKULพอร์ตธุรกิจพลังงานโตเท่าตัว
รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการกังหันลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซีโอดีแล้วกว่า 400 เมกะวัตต์

น.ส.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ ว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ได้ COD ไปก่อนหน้านี้กว่า 400 เมกะวัตต์ รวมถึงธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง(EPC) ที่ยังเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี

นอกจากนี้ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซึ่งหากได้งานจะส่งผลต่อรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog)ที่รอรับรู้รายได้ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ใน 2 ปี ข้างหน้า

ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทย่อยของ GUNKUL ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล หรือ FEC ที่เน้นรับงานรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ทำให้เห็นว่าการลงทุนดังกล่าวได้สร้างมูลค่าและเสริมศักยภาพให้กลุ่มบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า และช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเชื่อว่านับต่อจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหนุนรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และจะได้เห็นการเติบโตทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม GUNKUL ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้เป้าหมายเมกะวัตต์สะสมไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะ วัตต์ ภายในปี2564 จากปัจจุบัน มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในมือรวมกันแล้วประมาณ 600 เมกะวัตต์