คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์2หมื่นล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 11:01 น.
คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์2หมื่นล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่
สบน.เปิดตัวแอปซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านมือถือ พร้อมออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ 5,000 ล้านบาท ให้เป็นของขวัญผู้สูงอายุ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. ได้เปิดตัว BOND DIRECT Application เพื่อรองรับการให้บริการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ ซึ่งจะจำหน่ายในเดือนธ.ค. 2562

ทั้งนี้ BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect เป็นช่องทางการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ล่าสุดที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน และทำให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าได้สิทธิการซื้อพันธบัตรอย่างแน่นอนเมื่อเดินทางไปซื้อที่สาขาธนาคาร โดย BOND DIRECT Application รองรับฟังก์ชั่นการจองและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการดูข้อมูลการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นต่างๆ ของท่านอีกด้วย

สำหรับไตรมาสที่ 1 ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลังจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 2 รุ่น วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.70% และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.95% โดยเปิดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) ในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 สามารถจองซื้อวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ได้ก่อน ในวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 2562 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect

สำหรับการเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง BOND DIRECT Application โดยมีเงื่อนไขการจำหน่ายวงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

นางแพตริเซีย กล่าวว่า สบน. ยังออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นพันธบัตรทยอยชำระคืนเงินต้นที่ผู้ถือพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ย (Amortized Bond) โดยปีที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

จากนั้นในปีที่ 2 – 5 จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามวงเงินคงค้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับเงินต้นคืนเพื่อการใช้จ่ายปัจจุบัน โดยให้สิทธิผู้ลงทุนที่ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application สามารถซื้อได้ก่อนการเปิดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ล่วงหน้า 1 วัน โดยจะเปิดจำหน่ายวันที่ 23 ธ.ค. 2562 – 24 เม.ย. 2563

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ต้องบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาท – วงเงินขั้นสูงรายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคาร การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และคืนเงินต้น 8 งวดๆ ละเท่ากันในปีที่ 2 - 5