คลังโชว์แกร่งเงินคงคลังล้น3.85แสนล้านบาท

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 07:07 น.
คลังโชว์แกร่งเงินคงคลังล้น3.85แสนล้านบาท
คลังปลื้มเก็บรายได้เดือนแรกปีงบ 2563 สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลฐานะการคลังสุดแกร่งเงินคงคลังล้น 3.85 แสนล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือน ต.ค. 2562 ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2.41 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,940 ล้านบาท หรือ 3.0% และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีก่อน 4.54 หมื่นล้านบาท หรือ 23.1% โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 5,540 ล้านบาท หรือ 9.6% การนำส่งรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 2,041 ล้านบาท หรือ 2.0%

สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ในเดือน ต.ค. 2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2.55 แสนล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3.68 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3.85 แสนล้านบาท