สยามราชธานี เตรียมขายไอพีโอ 85 ล้านหุ้น

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 15:06 น.
สยามราชธานี เตรียมขายไอพีโอ 85 ล้านหุ้น
เป็นผู้นำให้บริการเอาท์ซอร์ส ลูกค้ามีทั้งหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำ

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี (SO)เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. ) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)นั้น เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้ว

ทั้งนี้ หุ้นที่เสนอขายประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.42 %ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการทำไอพีโอไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท มีทุน ที่ออกและชำระแล้ว 225 ล้านบาท หรือ 225 ล้านหุ้น โดยมีครอบครัววิมลเฉลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท สยามราชธานี ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำของประเทศใช้บริการมากว่า 40 ปี แบ่งโครงสร้างธุรกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1.ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ สำหรับธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุม การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค และการบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล 2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ ซึ่งครอบคลุม บริการดูแลสวนขนาดใหญ่ บริการออกแบบและจัดสวน และบริการตัดต้นไม้ใหญ่ (Tree Care)ส่วนธุรกิจให้เช่าและบริการ แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งบริษัท มีบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบทั้ง รถยนต์ 4 ล้อ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถ 6 ล้อ รวมทั้งรถยนต์ดัดแปลง และธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

ด้านผลการดำนินงานปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,670.27 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 1,732.32 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 1,850.88 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2559 ถึงปี 2561 ที่ 138.35 ล้านบาท 116.11 ล้านบาท และ 101.01 ล้านบาท ตามลำดับ

ลูกค้าบริษัทเอกชนรายใหญ่ใช้บริการ เช่น บริษัท ปตท. บริษัท การบินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน บริษัท ท่าอากาศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย บริษัท ไทยออยล์ส่วนลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติ เชฟรอน บริดสโตน ชาแนล ไปจนถึงค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ และนิสสัน ขณะที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานประกันสังคม การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายการใช้บริการต่างๆ ไปสู่บุคคลธรรมดามากยิ่งขึ้น เช่น การบริการรถตู้บริการสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไปและผู้บริหาร และการบริหารจัดการรับ-ส่งรถลูกค้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง