ธปท.แจงเศรษฐกิจไทยเสี่ยงขยายตัวต่ำ

วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 19:04 น.
ธปท.แจงเศรษฐกิจไทยเสี่ยงขยายตัวต่ำ
ธปท. ไม่ปิดบัง เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสูงจากเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการใช้จ่ายของภาครัฐไม่ได้ผล

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัว 2.4% สูงกว่าไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.3% เล็กน้อย โดยเมื่อเทียบกับประมาณการของ ธปท. ที่เผยแพร่ในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือน ก.ย. 2562 พบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงกว่าที่คาดไว้ในหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะภาคต่างประเทศที่หดตัวมากกว่าคาดจากการส่งออกสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่ขยายตัวชะลอลงกว่าที่คาดขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้อย่างมีนัย

อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสสามใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุม กนง. รอบเดือนพ.ย. 2562 หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.ย. 2562 ชี้ว่าเศรษฐกิจไตรมาสสามมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินในรายงานนโยบายการเงินอย่างมีนัย

สำหรับระยะต่อไปประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากทิศทางการค้าโลกที่มีบรรยากาศดีขึ้น รวมถึงแนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ในภาพรวม ยังเป็นการขยายตัวในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพพอสมควร

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความเสี่ยงในประเทศจากความเข้มแข็งของตลาดแรงงาน ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการใช้จ่ายของภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชนในระยะถัดไป ซึ่ง ธปท. จะมีการประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจและเผยแพร่อีกครั้งในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือน ธ.ค. 2562