การบินไทย ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี62

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 11:36 น.
การบินไทย ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี62
ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าปีก่อน 4,029 ล้านบาท หรือลดลง 7.8% สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ำมันที่ลดลง 2,107 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย (THAI ) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ไตรมาสที่ 3 ปี 62 ขาดทุนสุทธิ 4,681.50 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 3,700.59 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 45,016 ล้านบาท ลดลง 6.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 47,858 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 4,029 ล้านบาท หรือราว 7.8% สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ำมันที่ลดลง 2,107 ล้านบาท ประมาณ 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง 12.2%

การบินไทย ระบุว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ชะลอตัวจากปัจจัยลบต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก การลงทุน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตยูโรโซนจากประเด็นเบร็กซิต และเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อความกังวลในเศรษฐกิจ และการเงินทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงยังเป็นปัจจัยบวก โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในไตรมาส 3 อยู่ที่เฉลี่ย 61.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 17.5 %

นอกจากนี้ มีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวสูงสุดในรอบ 15 เดือนในเดือนกันยายน 2562 โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนขยายตัวในอัตราเร่งที่ 31.6 % นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ขยายตัวได้ดี เช่น อินเดีย ลาว และญี่ปุ่น เป็นต้น จากการที่ภาครัฐยังคงมีการใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในไตรมาส 3 ของปี 2562 มีจํานวน 9.7 ล้านคน เพิ่มจากปี ก่อน 7.2%

ด้านอุตสาหกรรมการบินของโลกในไตรมาส 3 ของปี 2562 ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน แต่มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์โดยเฉลี่ยที่ 84.4% จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการขนส่งและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารในงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ที่ประมาณ 4.5% และ 3.9% ตามลําดับ โดยมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 82.9 % สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 82.3%