ก.ล.ต.คาดสรุปแก้กม.หลักทรัพย์ ครึ่งปีแรก 63

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 18:20 น.
ก.ล.ต.คาดสรุปแก้กม.หลักทรัพย์ ครึ่งปีแรก 63
รองรับจัดตั้ง "กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน " รวมถึงการกำกับดูแล"คริปโตเคอเรนซี"

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2562 จะได้ข้อสรุปในช่วงครึ่งแรกของปี 63 ซึ่งจะเป็นแก้ไขเป็นครั้งที่ 7

สำหรับการแก้ไขเนื้อหาส่วนหนึ่งจะเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งมีเกณฑ์เบื้องต้นที่จะให้ความคุ้มครองให้กับผู้ลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายของบริษัทตัวกลางที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. แต่จะไม่คุ้มครองให้กับผู้ลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองแล้วเกิดผิดพลาดและได้รับผลขาดทุน

รวมถึงแก้ไขบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต.ในการกำกับดูแลหลักทรัพย์ เนื่องจากมีสินทรัพย์ที่จะต้องดูแลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) เป็นต้น

นอกจากนั้น ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนให้ผู้ลงทุนเข้าถึงตลาดทุนมากขึ้นมากกว่าปัจจุบันที่มีนักลงทุนประมาณ 4-5 ล้านราย ซึ่งในวงที่ผ่านมาทาง ก.ล.ต.ได้ลงพื้นที่ในต่างจังหวัดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของตลาดทุนให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการลงทุนที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา