ก.ล.ต. เผยผู้บริหาร ซิโน-ไทย ยังไม่เข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจ

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 16:17 น.
ก.ล.ต. เผยผู้บริหาร ซิโน-ไทย ยังไม่เข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจ
"ภาคภูมิ ศรีชำนิ" บิ๊ก STEC ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนสินบนโรงไฟฟ้าขนอม

นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงกรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ชี้มูลความผิด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น หรือ STEC และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าในเบื้องต้นขั้นตอนการชี้มูลความผิด ยังไม่เป็นเหตุเข้าลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บจ. ตามประกาศของ ก.ล.ต.

นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือลำเลียงชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้าเทียบท่าเทียบเรือชั่วคราว

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และมีมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรอย่างเข้มงวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ลงทุนทุกท่านมั่นใจ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าว และบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถชี้แจงแสดงหลักฐานโต้แย้งการถูกกล่าวหาข้างต้นได้ โ

ดยบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะต่อสู้จนถึงที่สุด ในการนี้ ขอเรียนผู้รับข่าวสารทุกท่าน ให้ทราบว่า การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นเพียงการสืบสวนความในขั้นต้นเท่านั้น ยังไม่ถือเป็นที่สุด จึงไม่อาจถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนในการกระทำผิดใดๆทั้งสิ้น และตราบเท่าที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุด บริษัทฯก็ยังคงมีสถานะเป็นผู้บริสุทธิ์ หากผู้ใดนำความไปบิดเบือนว่าบริษัทฯ กระทำผิดความผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆ ก็ตามบริษัทฯก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่จงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในกรณีนี้

บทความแนะนำ