หุ้น ACE เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 06:04 น.
หุ้น ACE เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าเติบโตก้าวกระโดด เป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

น.ส.จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด เปิดเผยว่า ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (13 พฤศจิกายน 2562) หลังปิดการเสนอขายหุ้นไอพีโอ 1,018 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นละ 4.40 บาท

และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันที่จองซื้ออย่างท่วมท้น ซึ่งการเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จนปัจจุบันถือได้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของโลกที่มีความสามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เป็นต้นแบบของโลกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของโลกในการดำเนินกิจการ โดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิด positive Total Societal Impact (TSI) หรือผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคมจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม อันได้แก่กำไรจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และเงินปันผลที่ดีจากการลงทุน

ACE ยังให้ความสำคัญกับการค้นคว้า และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้ เกือบทุกชนิดที่มีในเอเชีย ออกแบบเครื่องจักรให้สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวล และเชื้อเพลิงจากขยะชุมชนที่มีค่าความชื้นสูง ได้ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของ ACE มีต้นทุนต่ำ ในการผลิตไฟฟ้า

สำหรับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะเพิ่มความมั่นคง ด้านฐานะการเงิน และโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และมีแผนงานขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวม เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 เท่าตัว จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวม 20 โครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาว ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 อันจะส่งผลให้ ACE เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงอีก 5 ปี นับจากนี้