CENTEL งวด 9 เดือน กวาดรายได้ 1.58 หมื่นล้าน

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 17:24 น.
CENTEL งวด 9 เดือน กวาดรายได้ 1.58 หมื่นล้าน
เปิดพอร์ต 2 ธุรกิจ มีโรงแรมภายใต้การบริหาร 75 โรงแรม จำนวน 14,402 ห้อง ธุรกิจอาหาร 14 แบรนด์ รวม 1,029 สาขา

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 มีรายได้รวม 4,964.7 ล้านบาท ลดลง 6.7% เทียบปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (อีบิตดา) จำนวน 800.4 ล้านบาท ลดลง 28.1% เทียบปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.0 ล้านบาท ลดลง 51.3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

-ธุรกิจโรงแรม

ไตรมาส 3 มีรายได้รวม 1,882.2 ล้านบาท ลดลง 328.3 ล้านบาท (หรือ 14.9%) เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งจากการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 115 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

หากไม่รวมผลการดำเนินงานของโรงแรมที่ปิดปรับปรุงดังกล่าวรายได้รวมลดลงประมาณ 10.5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ในไตรมาส 3/62 มีอีบิตดา 445.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.7% ของรายได้รวม

สาเหตุที่กำไรและอัตราการทำกำไรลดลง สืบเนื่องจากการลดลงของรายได้ ขณะที่ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ โดยรายการหลัก เช่น ค่าแรงและสวัสดิการพนักงานค่าเช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินซึ่งเพิ่มขึ้นจากการต่อสัญญาเช่าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

-ธุรกิจร้านอาหาร

ไตรมาส 3 มีรายได้รวม 3,082.5 ล้านบาท ลดลง 0.9% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS)ลดลง 8.4% และอัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) ลดลง 1.0% แม้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นสุทธิ 107 สาขา แต่รายได้ลดลง

สาเหตุที่รายได้ลดลง เกิดจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศครึ่งปีหลังชะลอตัวมากขึ้น ประกอบกับภาวะการแข่งขันในตลาดรุนแรงทำให้ต้องจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำโปรโมชั่นและแคมเปญที่เน้นความคุ้มค่า อีกทั้งค่าใช้จ่ายจากการเปิดสาขาร้านอาหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการทำกำไรลดลง ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีอีบิตดา 354.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.5% ของรายได้รวม

-งวด 9 เดือนกวาดรายได้ 1.58 หมื่นล้าน

สำหรับ 9 เดือน ปี 2562 มีรายได้รวม 15,833.2 ล้านบาท ลดลง 2.6% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีอีบิตดา 3,204.7 ล้านบาท ลดลง 14.9% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนจากทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

ขณะที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 1,250.8 ล้านบาท ลดลง 26.3% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 58.1 ล้านบาท และได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี) จำนวน 80.6 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 1,273.3 ล้านบาท ลดลง 24.9% เทียบปีก่อน

-เปิดพอร์ต 2 ธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 CENTEL มีโรงแรมภายใต้การบริหารทั้งสิ้น 75 โรงแรม (14,402 ห้อง) โดยเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 42 โรงแรม (7,880 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 33 โรงแรม (6,522 ห้อง)

ในส่วน 42 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น 17 โรงแรม (4,192 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯเป็นเจ้าของ และ 25 โรงแรม (3,688 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร

ธุรกิจอาหาร มีจำนวนร้านอาหารที่เปิดดำเนินการรวม 1,029 สาขา ดังนี้ 1.เคเอฟซี (275 สาขา) 2.มิสเตอร์โดนัท (365 สาขา) 3.โอโตยะ (46 สาขา) 4.อานตี้แอนส์ (178 สาขา) 5.เปปเปอร์ลันช์ (45 สาขา )

6.ชาบูตง ราเมน (19 สาขา ) 7.โคลด์สโตน ครีมเมอรี่ (17 สาขา) 8.โยชิโนยะ (21 สาขา) 9.เดอะ เทอเรส (9 สาขา) 10.เทนยะ (13 สาขา) 11.คัตสึยะ (31 สาขา) 12. อร่อยดี (7 สาขา) 13. สุกี้ เฮาส์ (2 สาขา) 14. ซอฟท์แอร์ (1 สาขา)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต