ปตท.งวด 9 เดือน กำไร 7.55 หมื่นล้าน วูบ 24.6% 

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 19:32 น.
ปตท.งวด 9 เดือน กำไร 7.55 หมื่นล้าน วูบ 24.6% 
ไตรมาส 3 กำไรหดเหลือ 2 หมื่นล้าน ลดลง 33.2% เหตุ EBITDA ลดลง จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน

บริษัท ปตท. (PTT)แจ้งว่าไตรมาสที่ 3 ปี 62 มีกำไรสุทธิ 20,254.48 ล้านบาท ลดลง 33.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับงวด 9 เดือน ปี 62 มีกำไรสุทธิ 75,504.69 ล้านบาท ลดลง 24.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สาเหตุที่กำไรลดลง เนื่องจากกำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)ที่ลดลง รวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC แม้ว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จะลดลง เนื่องจากการมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิจากการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ำมันในไตรมาส 3/61 และผลการดำเนินงานของไตรมาสนี้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/61

สำหรับสาเหตุที่กำไรสุทธิ 9 เดือนลดลงเนื่องจาก EBITDA ที่ลดลง และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก GPSC และ PTTEP แม้ว่ามีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ลดลง และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาท ใน 9 เดือนปี 62 แข็งค่าขึ้นมากกว่า 9 เดือน ปี 2561 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลการดำเนินงานที่ลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต