บ้านปู ไตรมาส 3 พลิกขาดทุน 105 ล้านบาท ส่วน 9 เดือน กำไร 896 ล้านบาท

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 10:30 น.
บ้านปู ไตรมาส 3 พลิกขาดทุน 105 ล้านบาท ส่วน 9 เดือน กำไร 896 ล้านบาท
ได้รับผลจากราคาถ่านหิน-ก๊าซธรรมชาติลดลง และขาดทุนค่าเงิน ฉุดงวด 9 เดือนกำไรลด 83 %

บริษัท บ้านปู (BANPU)รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/62 พลิกขาดทุน 105.96 ล้านบาท ลดลง 104% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,498.82 ล้านบาท เป็นผลจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติลดลง และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 896 ล้านบาท ลดลง 83% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,207.28 ล้านบาท

จากภาวะราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน ประกอบด้วย ราคาถ่านหิน และราคาก๊าซธรรมชาติ ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยลดลง 23 เหรียญสหรัฐต่อตันจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถ่านหิน เพื่อรองรับภาวะราคาตลาดที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องไตรมาส3 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) คิดเป็น 164 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 2 %จากไตรมาสก่อนหน้า